Curtiss 75 Hawk       (video clip at the bottom)(videoklipp längst ner)